Blog | 2 of 6

 • Versie 2013.2 - Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

  Updates

  Html emails via webmail

  Het is nu mogelijk om emails via een webmail account te versturen (Gmail, Yahoo, …). Dit is in sommige gevallen noodzakelijk aangezien het tot nu toe niet altijd mogelijk was om KashExpert met alle email clients te laten samenwerken om documenten te versturen. Vanaf nu kan u dus in principe altijd emails versturen met KashExpert: als het niet lukt via uw email client, dan wel via een webmail account. Bijkomend voordeel van webmail is dat u uw emails voor facturen, creditnota’s, herinneringen, offertes, … hierbij ook in html formaat kan opstellen. Zoals reeds het geval kan u daarbij kiezen om al dan niet uw factuur in pdf formaat als bijlage toe te voegen.

 • Versie 2013.1 - Layout voor emails, transparante layout panelen en nieuwe import mogelijkheden

  Updates

  Layout voor emails

  Het is nu mogelijk om het onderwerp en de inhoud van emails in te stellen voor facturen, creditnota’s, herinneringen, offertes, …. Dit kan via de layouts. Als u bijvoorbeeld uw facturen per email verstuurt kan u dus onderwerp en inhoud van de email instellen in uw factuur layouts. U kan ervoor kiezen om al dan niet uw factuur in pdf formaat als bijlage toe te voegen. U kan ook velden van de factuur in uw email opnemen, zoals bijvoorbeeld klant naam, totaalprijs van de factuur, …

 • Elektronische facturatie vanaf 2013 eenvoudiger

  Boekhouding

  De elektronische factuur staat sedert 1 januari 2013 op gelijke voet met de papieren factuur. In het kader van een aantal aanpassingen aan de BTW-richtlijn, heeft de Europese Unie enige tijd geleden nieuwe en soepelere regels voor elektronisch factureren ingevoerd die voor de doorbraak van de elektronische factuur moeten zorgen. Deze Richtlijn 2010/45/EU werd eind 2012 in Belgische wetten omgezet. Hierbij werden een aantal verduidelijkingen en versoepelingen doorgevoerd aangaande elektronische facturatie. Wat betekent dit precies voor u en voor het gebruik van het KashExpert facturatie en boekhoudprogramma?

 • Versie 2013.0 - Verplichte vermelding leverdatum op factuur en nieuwe zoekvelden

  Updates

  Verplichte vermelding leverdatum op facturen

  Vanaf 2013 moet op alle facturen de leverdatum vermeld worden. Daarom komt er in de factuurschermen een veld hiervoor bij. Pas uw factuurlayouts aan zodanig dat deze datum mee afgeprint wordt op uw facturen. Deze datum is ook van belang bij de BTW aangifte. Zie hiervoor ook de wijzigingen in de regels voor btw opeisbaarheid vanaf 2013.

 • Wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid vanaf 2013

  Boekhouding

  De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt vanaf 1 januari 2013. De Belgische wetgever heeft hierbij een wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid doorgevoerd.

 • Versie 2011.2 - BTW is aanpasbaar en regionale instellingen mogelijk

  Updates

  BTW is aanpasbaar in facturen, offertes en creditnota’s

  Btw bedragen kunnen nu aangepast worden. KashExpert vult voor u automatisch het BTW bedrag in naargelang de gebruikte BTW code, maar nu kan u dit zelf nog aanpassen. Dit is voornamelijk nodig om afrondingsverschillen weg te werken bij het ingeven van aankoopfacturen.