Versie 2013.3 - Kortingspercentage voor contacten, kortingsvelden in layouts, mailing opt-out

Standaard kortingspercentage voor contacten

Het is nu mogelijk om een kortingspercentage toe te kennen aan klanten, leveranciers en prospecten zodat automatisch deze korting in rekening genomen wordt als u een factuur aanmaakt voor dergelijke contacten.

Nieuwe kortingsvelden beschikbaar in layouts

In de layouts voor facturen, creditnota’s en offertes zijn nu extra velden beschikbaar voor handelskorting (bedrag) en totaalprijzen zonder korting. Deze velden zijn beschikbaar op het totaal van de factuur, per artikel (lijn) en in de prijstabel.

Mailing opt-out voor contacten

Het is nu mogelijk om voor klanten, leveranciers en prospecten aan te geven of ze mailing wensen te ontvangen of niet.

BTW afrondingen

In een vorige versie werd de mogelijkheid gegeven om de eenheidsprijs (per artikel) inclusief BTW in te geven. Als u echter meerdere artikels factureert en de BTW per artikel kan niet correct afgerond worden op 2 decimalen, dan kon dit ervoor zorgen dat de BTW op de totaalprijs niet correct is. Dit komt voornamelijk voor als u met kleine eenheden werkt die een lage prijs hebben. In deze versie is dit opgelost door de totaalprijs inclusief BTW aanpasbaar te maken (en dus niet de prijs per artikel). KashExpert berekent automatisch de correcte BTW op basis van de totaalprijs excl. BTW, maar als u om een of andere reden een andere afronding wenst is dit dus nog mogelijk.