Versie 2013.2 - Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

Html emails via webmail

Het is nu mogelijk om emails via een webmail account te versturen (Gmail, Yahoo, …). Dit is in sommige gevallen noodzakelijk aangezien het tot nu toe niet altijd mogelijk was om KashExpert met alle email clients te laten samenwerken om documenten te versturen. Vanaf nu kan u dus in principe altijd emails versturen met KashExpert: als het niet lukt via uw email client, dan wel via een webmail account. Bijkomend voordeel van webmail is dat u uw emails voor facturen, creditnota’s, herinneringen, offertes, … hierbij ook in html formaat kan opstellen. Zoals reeds het geval kan u daarbij kiezen om al dan niet uw factuur in pdf formaat als bijlage toe te voegen.

BTW aanpasbaar

Tot nu toe werd de BTW (en de prijs incl. BTW) steeds door KashExpert berekend op basis van de BTW code en was dit niet aanpasbaar. Dit zorgde ervoor dat het soms niet mogelijk was de gewenste afronding te bekomen. KashExpert zal nog steeds de initiële BTW berekening doen, maar vanaf nu kan u de BTW en prijzen incl. BTW steeds zelf nog aanpassen, zowel in de artikel bestanden als in de facturen.

Mailings via email

Vanaf nu is het mogelijk om mailings via email te versturen. Naast de mogelijkheid om uw mailing af te printen en per gewone post te versturen kan u dus nu uw mailing naar al uw klanten, prospecten of leveranciers versturen via email (met of zonder pdf bijgevoegd). De email van uw klanten, prospecten of leveranciers moet hierbij uiteraard in de betreffende fiche ingevuld zijn. Mailings via email kan enkel met webmail, dus u zal hiervoor uw webmail gegevens moeten instellen via dossier instellingen.

Rekening naam in Grootboek rapport

Het is nu mogelijk om naast het rekening nummer, ook de rekening naam in het Grootboek rapport te vermelden.

BTW aangifte

In het rapport van de BTW aangifte kan nu ook een kolom met de beschrijving van de BTW vakken toegevoegd worden. Tevens worden in het rapport nu ook de vakken 71 en 72 meegegeven. Deze werden uiteraard reeds in het Intervat xml bestand meegegeven voor de BTW aangifte, maar dus nog niet in het rapport zelf.

Artikellijnen toevoegen in het midden van de artikel tabel

Bij het ingeven van facturen, offertes of financiële verrichtingen kan u nu lijnen toevoegen in het midden van de tabel. Voorheen was het enkel mogelijk om lijnen toe te voegen op het einde van de tabel.

Uitsplitsing BTW bedragen

De uitsplitsing van de BTW bedragen verliep niet altijd correct als er commentaarlijnen in de factuur werden ingegeven. Dit is nu opgelost.