Boekhouding

 • Factuurdatum bepalend voor opeisbaarheid BTW

  Boekhouding

  Oude regeling

  Zoals in vorige artikels reeds ter sprake kwam, trad enkele jaren geleden (op 1 januari 2013) een nieuwe regeling in voege wat betreft BTW opeisbaarheid. De nieuwe regelgeving was sinds het begin onderhevig aan heel wat bezwaren van ondernemingen gezien de enorme complexiteit ervan. Mede hierdoor was er sinds het begin een overgangsregeling waarin zowel oude als nieuwe regels konden gehanteerd worden.

 • SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

  Boekhouding

  In 2014 zijn er zoals elk jaar enkele veranderingen op vlak van boekhouding, BTW en facturatie. Wij lijsten hier even alle veranderingen op en geven een korte uitleg over wat deze als gevolg hebben voor u en het gebruik van KashExpert. Er is geen specifieke KashExpert versie gemaakt voor 2014 dus u kan in ieder geval gewoon verder met de laatste update.

 • Elektronische facturatie vanaf 2013 eenvoudiger

  Boekhouding

  De elektronische factuur staat sedert 1 januari 2013 op gelijke voet met de papieren factuur. In het kader van een aantal aanpassingen aan de BTW-richtlijn, heeft de Europese Unie enige tijd geleden nieuwe en soepelere regels voor elektronisch factureren ingevoerd die voor de doorbraak van de elektronische factuur moeten zorgen. Deze Richtlijn 2010/45/EU werd eind 2012 in Belgische wetten omgezet. Hierbij werden een aantal verduidelijkingen en versoepelingen doorgevoerd aangaande elektronische facturatie. Wat betekent dit precies voor u en voor het gebruik van het KashExpert facturatie en boekhoudprogramma?

 • Wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid vanaf 2013

  Boekhouding

  De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt vanaf 1 januari 2013. De Belgische wetgever heeft hierbij een wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid doorgevoerd.

 • Intervat BTW aangifte en listings met eID kaartlezer

  Boekhouding

  In deze video wordt uitgelegd hoe je via de Intervat website de BTW aangifte, klantenlisting en intracommunautaire opgave kan doen. Als je de aangifte doet via Intervat zijn er 2 authenticatie procedures, nl. via elektronische identiteitskaart of via certificaat. Hier wordt enkel ingegaan op het indienen via elektronische identiteitskaart, welke in principe de goedkoopste manier is.

 • Wijzigingen BTW vanaf 1 januari 2010

  Boekhouding

  Vanaf 2010 zijn er enkele wijzigingen in de BTW verplichtingen. U kan de officiële persmededeling op de website van het ministerie van financiën nalezen. Wij geven u hier voor elk van de wijzigingen een woordje bijkomende uitleg.