Updates | 2 of 4

 • Versie 2013.1 - Layout voor emails, transparante layout panelen en nieuwe import mogelijkheden

  Updates

  Layout voor emails

  Het is nu mogelijk om het onderwerp en de inhoud van emails in te stellen voor facturen, creditnota’s, herinneringen, offertes, …. Dit kan via de layouts. Als u bijvoorbeeld uw facturen per email verstuurt kan u dus onderwerp en inhoud van de email instellen in uw factuur layouts. U kan ervoor kiezen om al dan niet uw factuur in pdf formaat als bijlage toe te voegen. U kan ook velden van de factuur in uw email opnemen, zoals bijvoorbeeld klant naam, totaalprijs van de factuur, …

 • Versie 2013.0 - Verplichte vermelding leverdatum op factuur en nieuwe zoekvelden

  Updates

  Verplichte vermelding leverdatum op facturen

  Vanaf 2013 moet op alle facturen de leverdatum vermeld worden. Daarom komt er in de factuurschermen een veld hiervoor bij. Pas uw factuurlayouts aan zodanig dat deze datum mee afgeprint wordt op uw facturen. Deze datum is ook van belang bij de BTW aangifte. Zie hiervoor ook de wijzigingen in de regels voor btw opeisbaarheid vanaf 2013.

 • Versie 2011.2 - BTW is aanpasbaar en regionale instellingen mogelijk

  Updates

  BTW is aanpasbaar in facturen, offertes en creditnota’s

  Btw bedragen kunnen nu aangepast worden. KashExpert vult voor u automatisch het BTW bedrag in naargelang de gebruikte BTW code, maar nu kan u dit zelf nog aanpassen. Dit is voornamelijk nodig om afrondingsverschillen weg te werken bij het ingeven van aankoopfacturen.

 • Versie 2011.1 - Artikelgroepen en artikelen blokkeren

  Updates

  Artikelgroepen

  Het is nu mogelijk om uw artikelen onder te verdelen in artikelgroepen indien u dat wenst. Zo kan u bijvoorbeeld makkelijk kortingen geven op een ganse artikelgroep. In de rapporten “Verkopen per artikel” en “Aankopen per artikel” kan u nu ook resultaten verkrijgen per artikelgroep.

 • Versie 2010.4 - Nieuwe velden voor factuurlayouts en voorkeur BTW voor klanten

  Updates

  Nieuwe layout velden (voor facturen, creditnota’s, offertes, herinneringen)

  Volgende paneeltypes werden toegevoegd aan de layout voor verkoopfacturen en creditnota’s en kunnen dus vanaf nu afgeprint worden: Adres zonder naam, Te betalen, BTW code beschrijving (per artikel), BTW percentage (per artikel) en artikel eenheidsprijs incl. BTW. Tevens werden paneeltypes Voorschot en Te betalen toegevoegd aan het prijspaneel zodat ze mooi samen met de andere prijzen kunnen afgeprint worden.

 • Versie 2010.3 - Abonnementen (wederkerende facturen) en BTW uitsplitsing in layout

  Updates

  Abonnementen (wederkerende facturen)

  Abonnementen (wederkerende facturen) kunnen vanaf nu aangemaakt worden. Als u op regelmatige tijdstippen uw klant factureert, zal deze functionaliteit u goed van pas komen. U wordt er dan immers automatisch aan herinnerd wanneer en welke facturen dienen aangemaakt te worden. Ook kunnen deze facturen onmiddellijk afgeprint worden (zelfs allemaal tegelijk).