Versie 2010.3 - Abonnementen (wederkerende facturen) en BTW uitsplitsing in layout

Abonnementen (wederkerende facturen)

Abonnementen (wederkerende facturen) kunnen vanaf nu aangemaakt worden. Als u op regelmatige tijdstippen uw klant factureert, zal deze functionaliteit u goed van pas komen. U wordt er dan immers automatisch aan herinnerd wanneer en welke facturen dienen aangemaakt te worden. Ook kunnen deze facturen onmiddellijk afgeprint worden (zelfs allemaal tegelijk).

BTW bedragen uitgesplitst in layout

In de layout voor facturen, creditnota’s en offertes is het nu mogelijk om de BTW totaalbedragen af te printen per gebruikte BTW code. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een factuur met artikels van 21% en 6% BTW de 21% en 6% BTW bedragen apart afgedrukt worden.

Alle herinneringen afprinten met 1 klik

Via het herinneringen scherm kunnen vanaf nu met een enkele klik alle herinneringen afgeprint of gemaild worden. Per klant wordt er dan een herinnering afgeprint of gemaild, wat dan uiteraard gebeurt in de taal van de klant (indien voor elke taal een layout voor herinneringen aanwezig is tenminste).

Herinneringen voor aankopen

Er is nu ook een herinneringen scherm voor aankopen.

Nooit meer iets vergeten

In vorige versies werd het herinneringen scherm getoond als er bij het opstarten van KashExpert herinneringen te versturen waren (indien zo ingesteld in Dossier Instellingen). Vanaf nu wordt er een scherm getoond met alle te nemen acties als die er zouden zijn (te versturen herinneringen, te maken abonnementsfacturen, vervallen abonnementen).

Dashboard

Via Dossier Instellingen kan u een dashboard instellen dat op de KashExpert achtergrond getoond kan worden. In dit dashboard kan u de voor uw onderneming belangrijkste rapporten laten zien: te versturen herinneringen, openstaande facturen, te maken facturen, vervallen abonnementen, …

Standaard folders

Via Dossier Instellingen kunnen standaard folders ingegeven worden die KashExpert zal voorstellen bij het bewaren van facturen, herinneringen, rapporten, … Zo moet u niet telkens op zoek naar de gepaste folder.

BTW Klantenlisting

Er wordt nu gekeken naar de landcode van het BTW nummer om te bepalen of een klant op de BTW klantenlisting komt. In vorige versies werd er gekeken naar de landcode van het adres. In de meeste gevallen is dit echter hetzelfde. Zonder adres in België kan er immers geen Belgisch BTW nummer aangevraagd worden.