Versie 2010.4 - Nieuwe velden voor factuurlayouts en voorkeur BTW voor klanten

Nieuwe layout velden (voor facturen, creditnota’s, offertes, herinneringen)

Volgende paneeltypes werden toegevoegd aan de layout voor verkoopfacturen en creditnota’s en kunnen dus vanaf nu afgeprint worden: Adres zonder naam, Te betalen, BTW code beschrijving (per artikel), BTW percentage (per artikel) en artikel eenheidsprijs incl. BTW. Tevens werden paneeltypes Voorschot en Te betalen toegevoegd aan het prijspaneel zodat ze mooi samen met de andere prijzen kunnen afgeprint worden.

Voorkeur BTW code voor klanten of leveranciers

Het is nu mogelijk om een voorkeur BTW code te koppelen aan een klant of leverancier. Bij het toevoegen van artikelen aan een factuur voor een klant of leverancier die een voorkeur BTW code heeft, zal dan automatisch deze BTW code ingevuld worden. Deze kan dan uiteraard nog altijd manueel gewijzigd worden.

Alignatie van layout velden

Bij het afprinten werden panelen van het type “Vaste tekst” steeds links gealigneerd, zelfs als ze centraal of rechts gemarkeerd stonden. Dit is nu opgelost.