SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

In 2014 zijn er zoals elk jaar enkele veranderingen op vlak van boekhouding, BTW en facturatie. Wij lijsten hier even alle veranderingen op en geven een korte uitleg over wat deze als gevolg hebben voor u en het gebruik van KashExpert. Er is geen specifieke KashExpert versie gemaakt voor 2014 dus u kan in ieder geval gewoon verder met de laatste update.

SEPA (Single Euro Payments Area)

Overschrijvingen en domiciliëringen moeten vanaf 1 februari 2014 overal in Europa voldoen aan de normen van SEPA (Single Euro Payments Area). Dit moet toelaten dat particulieren en bedrijven overal binnen Europa betalingen in Euro kunnen doen en ontvangen onder dezelfde voorwaarden, ongeacht waar ze zich bevinden. Dit zou voor u als ondernemer het leven in de toekomst makkelijker moeten maken. Wat verandert er nu precies?

Nationale rekeningnummers van 12 cijfers verdwijnen en moeten omgezet worden naar een Europees IBAN nummer van 16 tekens. Dit betekent dat u vanaf 1 februari 2014 enkel dit Europees IBAN-nummer mag gebruiken op al uw officiële documenten zoals facturen, creditnota’s, offertes, … Voor KashExpert betekent dit dus dat u ervoor moet zorgen dat op al uw layouts uw nationale rekeningnummers omgezet worden naar IBAN nummers. Ook in uw klanten- en leveranciersbestanden kan u eventueel het bankrekening nummer wijzigen.

De grootste verandering is waarschijnlijk dat domiciliëringen van klanten niet langer door uw bank beheerd zullen worden. U zal dit als onderneming vanaf 1 februari 2014 zelf moeten doen. U kan het best uw bank contacteren om u hierbij te helpen. Op het vlak van KashExpert zijn hier geen wijzigingen. Meer informatie vindt u op www.sepabelgium.be.

BTW opeisbaarheid

In een vorig artikel in verband met btw opeisbaarheid brachten wij reeds de veranderingen inzake opeisbaarheid van btw ter sprake. Deze veranderingen zouden oorspronkelijk in voege treden op 1 januari 2013, maar omdat de administratie eind december 2012 nog geen praktische invulling had gegeven aan deze nieuwe regelgeving werd in een overgangsregeling voorzien tot 31 december 2013. Aangezien er ondertussen nog steeds geen definitieve beslissing is, heeft de Minister van Financiën beslist om de overgangsregeling ook in 2014 te laten gelden. Dit betekent dat de regels van voor 2013 nog steeds mogen worden toegepast in 2014.

De leverancier kan dus de oude regeling blijven toepassen waarbij de btw afzonderlijk vermeld wordt op de voorschotfactuur en onmiddellijk betaalbaar wordt. Voor de klant betekent dit dat hij niet de betaling of het belastbaar feit dient af te wachten alvorens hij de btw in aftrek brengt. Wenst de leverancier in het geval van een voorschot de btw niet onmiddellijk te betalen, dan moet het voorschot gevraagd worden via een apart document (geen factuur) dat geen btw mag vermelden. In de nieuwe regeling kan de klant de btw slechts in aftrek brengen bij het opeisbaar worden van de btw bij de leverancier of de dienstverrichter (betaling of belastbaar feit) en wanneer hij in het bezit is van een factuur.