Versie 2016.1: Verificatie BTW nummers en uitsplitsing bedragen per BTW

Verificatie BTW nummers Het is nu mogelijk om BTW nummers te verifiĆ«ren. Druk op de knop naast het veld voor BTW nummer in het scherm voor klanten of leveranciers en er wordt nagegaan of het BTW nummer geldig is via het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie van de Europese Commissie (VAT Information Exchange System […]

Reacties uit op Versie 2016.1: Verificatie BTW nummers en uitsplitsing bedragen per BTW

Versie 2014.1: Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte en negatieve bedragen op factuur

Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte Het is nu mogelijk om correcties te maken in de BTW aangifte. In de diverse verrichtingen kunnen BTW vakken opgegeven worden waarop de debet en credit bedragen geboekt worden.

Reacties uit op Versie 2014.1: Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte en negatieve bedragen op factuur

Versie 2013.3: Kortingspercentage voor contacten, kortingsvelden in layouts, mailing opt-out

Standaard kortingspercentage voor contacten Het is nu mogelijk om een kortingspercentage toe te kennen aan klanten, leveranciers en prospecten zodat automatisch deze korting in rekening genomen wordt als u een factuur aanmaakt voor dergelijke contacten.

Reacties uit op Versie 2013.3: Kortingspercentage voor contacten, kortingsvelden in layouts, mailing opt-out

Versie 2013.2: Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

Html emails via webmail Het is nu mogelijk om emails via een webmail account te versturen (Gmail, Yahoo, …). Dit is in sommige gevallen noodzakelijk aangezien het tot nu toe niet altijd mogelijk was om KashExpert met alle email clients te laten samenwerken om documenten te versturen. Vanaf nu kan u dus in principe altijd […]

Reacties uit op Versie 2013.2: Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

Versie 2013.1: Layout voor emails, transparante layout panelen en nieuwe import mogelijkheden

Layout voor emails Het is nu mogelijk om het onderwerp en de inhoud van emails in te stellen voor facturen, creditnota’s , herinneringen, offertes, …. Dit kan via de layouts. Als u bijvoorbeeld uw facturen per email verstuurt kan u dus onderwerp en inhoud van de email instellen in uw factuur layouts. U kan ervoor […]

2 Reacties

Versie 2013.0: Verplichte vermelding leverdatum op factuur en nieuwe zoekvelden

Verplichte vermelding leverdatum op facturen Vanaf 2013 moet op alle facturen de leverdatum vermeld worden. Daarom komt er in de factuurschermen een veld hiervoor bij. Pas uw factuurlayouts aan zodanig dat deze datum mee afgeprint wordt op uw facturen. Deze datum is ook van belang bij de BTW aangifte. Zie hiervoor ook de wijzigingen in […]

2 Reacties

Versie 2011.2: BTW is aanpasbaar en regionale instellingen mogelijk

BTW is aanpasbaar in facturen, offertes en creditnota’s Btw bedragen kunnen nu aangepast worden. KashExpert vult voor u automatisch het BTW bedrag in naargelang de gebruikte BTW code, maar nu kan u dit zelf nog aanpassen. Dit is voornamelijk nodig om afrondingsverschillen weg te werken bij het ingeven van aankoopfacturen.

Reacties uit op Versie 2011.2: BTW is aanpasbaar en regionale instellingen mogelijk

Versie 2011.1: Artikelgroepen en artikelen blokkeren

Artikelgroepen Het is nu mogelijk om uw artikelen onder te verdelen in artikelgroepen indien u dat wenst. Zo kan u bijvoorbeeld makkelijk kortingen geven op een ganse artikelgroep. In de rapporten “Verkopen per artikel” en “Aankopen per artikel” kan u nu ook resultaten verkrijgen per artikelgroep.

3 Reacties

Versie 2010.4: Nieuwe velden voor factuurlayouts en voorkeur BTW voor klanten

Nieuwe layout velden (voor facturen, creditnota’s , offertes, herinneringen) Volgende paneeltypes werden toegevoegd aan de layout voor verkoopfacturen en creditnota’s en kunnen dus vanaf nu afgeprint worden: Adres zonder naam, Te betalen, BTW code beschrijving (per artikel), BTW percentage (per artikel) en artikel eenheidsprijs incl. BTW. Tevens werden paneeltypes Voorschot en Te betalen toegevoegd aan […]

1 Reactie:

Versie 2010.3: Abonnementen (wederkerende facturen) en BTW uitsplitsing in layout

Abonnementen (wederkerende facturen) Abonnementen (wederkerende facturen) kunnen vanaf nu aangemaakt worden. Als u op regelmatige tijdstippen uw klant factureert, zal deze functionaliteit u goed van pas komen. U wordt er dan immers automatisch aan herinnerd wanneer en welke facturen dienen aangemaakt te worden. Ook kunnen deze facturen onmiddellijk afgeprint worden (zelfs allemaal tegelijk).

Reacties uit op Versie 2010.3: Abonnementen (wederkerende facturen) en BTW uitsplitsing in layout