Versie 2016.1: Verificatie BTW nummers en uitsplitsing bedragen per BTW

Verificatie BTW nummers Het is nu mogelijk om BTW nummers te verifiĆ«ren. Druk op de knop naast het veld voor BTW nummer in het scherm voor klanten of leveranciers en er wordt nagegaan of het BTW nummer geldig is via het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie van de Europese Commissie (VAT Information Exchange System […]

Reacties uit op Versie 2016.1: Verificatie BTW nummers en uitsplitsing bedragen per BTW

Factuurdatum bepalend voor opeisbaarheid BTW

Oude regeling Zoals in vorige artikels reeds ter sprake kwam, trad enkele jaren geleden (op 1 januari 2013) een nieuwe regeling in voege wat betreft BTW opeisbaarheid. De nieuwe regelgeving was sinds het begin onderhevig aan heel wat bezwaren van ondernemingen gezien de enorme complexiteit ervan. Mede hierdoor was er sinds het begin een overgangsregeling […]

1 Reactie:

Versie 2014.1: Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte en negatieve bedragen op factuur

Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte Het is nu mogelijk om correcties te maken in de BTW aangifte. In de diverse verrichtingen kunnen BTW vakken opgegeven worden waarop de debet en credit bedragen geboekt worden.

Reacties uit op Versie 2014.1: Mogelijkheid tot correctie van de BTW aangifte en negatieve bedragen op factuur

SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

In 2014 zijn er zoals elk jaar enkele veranderingen op vlak van boekhouding, BTW en facturatie. Wij lijsten hier even alle veranderingen op en geven een korte uitleg over wat deze als gevolg hebben voor u en het gebruik van KashExpert. Er is geen specifieke KashExpert versie gemaakt voor 2014 dus u kan in ieder […]

Reacties uit op SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

Versie 2013.3: Kortingspercentage voor contacten, kortingsvelden in layouts, mailing opt-out

Standaard kortingspercentage voor contacten Het is nu mogelijk om een kortingspercentage toe te kennen aan klanten, leveranciers en prospecten zodat automatisch deze korting in rekening genomen wordt als u een factuur aanmaakt voor dergelijke contacten.

Reacties uit op Versie 2013.3: Kortingspercentage voor contacten, kortingsvelden in layouts, mailing opt-out

Versie 2013.2: Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

Html emails via webmail Het is nu mogelijk om emails via een webmail account te versturen (Gmail, Yahoo, …). Dit is in sommige gevallen noodzakelijk aangezien het tot nu toe niet altijd mogelijk was om KashExpert met alle email clients te laten samenwerken om documenten te versturen. Vanaf nu kan u dus in principe altijd […]

Reacties uit op Versie 2013.2: Html emails via webmail, BTW aanpasbaar, mailings via email, kleine verbeteringen

Versie 2013.1: Layout voor emails, transparante layout panelen en nieuwe import mogelijkheden

Layout voor emails Het is nu mogelijk om het onderwerp en de inhoud van emails in te stellen voor facturen, creditnota’s , herinneringen, offertes, …. Dit kan via de layouts. Als u bijvoorbeeld uw facturen per email verstuurt kan u dus onderwerp en inhoud van de email instellen in uw factuur layouts. U kan ervoor […]

2 Reacties

Elektronische facturatie vanaf 2013 eenvoudiger

De elektronische factuur staat sedert 1 januari 2013 op gelijke voet met de papieren factuur. In het kader van een aantal aanpassingen aan de BTW-richtlijn, heeft de Europese Unie enige tijd geleden nieuwe en soepelere regels voor elektronisch factureren ingevoerd die voor de doorbraak van de elektronische factuur moeten zorgen. Deze Richtlijn 2010/45/EU werd eind […]

2 Reacties

Versie 2013.0: Verplichte vermelding leverdatum op factuur en nieuwe zoekvelden

Verplichte vermelding leverdatum op facturen Vanaf 2013 moet op alle facturen de leverdatum vermeld worden. Daarom komt er in de factuurschermen een veld hiervoor bij. Pas uw factuurlayouts aan zodanig dat deze datum mee afgeprint wordt op uw facturen. Deze datum is ook van belang bij de BTW aangifte. Zie hiervoor ook de wijzigingen in […]

2 Reacties

Wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid vanaf 2013

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt vanaf 1 januari 2013. De Belgische wetgever heeft hierbij een wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid doorgevoerd. Huidige regels voor BTW opeisbaarheid Tot op heden […]

1 Reactie: