Factuurdatum bepalend voor opeisbaarheid BTW

Oude regeling Zoals in vorige artikels reeds ter sprake kwam, trad enkele jaren geleden (op 1 januari 2013) een nieuwe regeling in voege wat betreft BTW opeisbaarheid. De nieuwe regelgeving was sinds het begin onderhevig aan heel wat bezwaren van ondernemingen gezien de enorme complexiteit ervan. Mede hierdoor was er sinds het begin een overgangsregeling […]

1 Reactie:

SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

In 2014 zijn er zoals elk jaar enkele veranderingen op vlak van boekhouding, BTW en facturatie. Wij lijsten hier even alle veranderingen op en geven een korte uitleg over wat deze als gevolg hebben voor u en het gebruik van KashExpert. Er is geen specifieke KashExpert versie gemaakt voor 2014 dus u kan in ieder […]

Reacties uit op SEPA betalingen en BTW opeisbaarheid

Elektronische facturatie vanaf 2013 eenvoudiger

De elektronische factuur staat sedert 1 januari 2013 op gelijke voet met de papieren factuur. In het kader van een aantal aanpassingen aan de BTW-richtlijn, heeft de Europese Unie enige tijd geleden nieuwe en soepelere regels voor elektronisch factureren ingevoerd die voor de doorbraak van de elektronische factuur moeten zorgen. Deze Richtlijn 2010/45/EU werd eind […]

2 Reacties

Wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid vanaf 2013

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt vanaf 1 januari 2013. De Belgische wetgever heeft hierbij een wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid doorgevoerd. Huidige regels voor BTW opeisbaarheid Tot op heden […]

1 Reactie:

Intervat BTW aangifte en listings met eID kaartlezer

In deze video wordt uitgelegd hoe je via de Intervat website de BTW aangifte, klantenlisting en intracommunautaire opgave kan doen. Als je de aangifte doet via Intervat zijn er 2 authenticatie procedures, nl. via elektronische identiteitskaart of via certificaat. Hier wordt enkel ingegaan op het indienen via elektronische identiteitskaart, welke in principe de goedkoopste manier […]

2 Reacties

Wijzigingen BTW vanaf 1 januari 2010

Vanaf 2010 zijn er enkele wijzigingen in de BTW verplichtingen. U kan de officiële persmededeling op de website van het ministerie van financiën nalezen. Wij geven u hier voor elk van de wijzigingen een woordje bijkomende uitleg. Elektronische indiening Enkel de langs elektronische weg verzonden BTW aangiften en listings (Intervat) zullen nog worden toegestaan. In […]

Reacties uit op Wijzigingen BTW vanaf 1 januari 2010