Klanten en leveranciers maken

In deze video tutorial wordt getoond hoe u met KashExpert klanten kan maken. Op dezelfde manier kunnen leveranciers aangemaakt worden.