Versie 2008.2 - Facturen, offertes en aanmaningen in pdf, verzending via email en BTW aangifte via Intervat

Documenten bewaren in PDF formaat en/of onmiddellijk verzenden per email

Alle mogelijke documenten (facturen, creditnota’s, aanmaningen, rapporten, …) kunnen vanaf nu bewaard worden in PDF formaat. Facturen, creditnota’s en aanmaningen kunnen bovendien onmiddellijk verstuurd worden per email. Een aanzienlijke tijdswinst dus.

Elektronische BTW aangifte mogelijk via Intervat

Zowel de BTW aangifte als de BTW listing kunnen via de INTERVAT toepassing van het Ministerie van Financiën ingediend worden. Het gebruik van deze INTERVAT toepassing zal vanaf 1 januari 2009 trouwens verplicht zijn. Met DekiFinance kunt u dus alvast aan de slag.

Betere export functies

Naast de bestaande export mogelijkheden voor basisbestanden, kunnen vanaf nu ook rapporten geëxporteerd worden (Excel of PDF formaat).