Kenmerken per toepassing

KashExpert Facturatie & Boekhouding KashExpert Facturatie KashExpert Boekhouding KashExpert Free
Beheer van klanten
Beheer van artikels
Beheer van facturen en creditnota’s voor verkoop
Beheer van betalingen
Professioneel afdrukken van verkoopfacturen via volledig personaliseerbare layouts
Beheer van leveranciers
Aanmaak en beheer van facturen en creditnota’s voor aankoop
Abonnementen (wederkerende facturen)
Extra personaliseerbare velden voor klanten, leveranciers, facturen, …
Beheer van offertes en prospecten
Volledige betalingsopvolging met betalingstermijnen en aanmaak van herinneringen
Professioneel afdrukken van offertes en herinneringen
Layout van facturen, creditnota’s, offertes en aanmaningen kan u naar wens personaliseren
Meertalige layouts, met automatische selectie van de taal op basis van de contactgegevens
Lange artikelbeschrijvingen
Facturen, creditnota’s, offertes en aanmaningen bewaren in PDF formaat
Facturen, creditnota’s, offertes en aanmaningen verzenden per email
Snelle omzetting van offerte naar factuur
Mailing naar klanten, leveranciers en prospecten
Volledig conform de Belgische wetgeving
Geen Debet/Credit bij facturen, creditnota’s of financiële verrichtingen. KashExpert boekt automatisch juist.
Onbeperkt aantal dagboeken
Speciale BTW-regelingen (6% bouw, Medecontractant, Intracommunautair, Buiten EU, …) zijn standaard voorzien en kunnen aangemaakt worden op maat
Volledig automatische boeking van BTW-verdeling
BTW aangifte, BTW listing en Intracommunautaire listing
Elektronische BTW aangifte mogelijk via Intervat
Afpunten van algemene rekeningen, klanten- en leveranciersrekeningen
Automatische disconto, intresten, koers- en betalingsverschillen
Journaalrapporten, resultatenrekeningen, proef- en saldibalansen en grootboekrapporten
U kan boeken in meerdere boekjaren tegelijk
Installatie in 2 minuten
Overzichtelijke handleiding
Bediening kan volledig via toetsenbord voor snelle ingave
Sneltoetsen voor de meest gebruikte functies
Contextgevoelige help
Vertrouwde Windows “look and feel”
Kan geïnstalleerd worden op elke PC met Windows (ook Windows Vista en Windows 7)
Backup functionaliteiten
Import van klanten, artikels, leveranciers en prospecten
Export van gegevens naar Excel