Versie 2009.1 - Betere facturatie via lange beschrijvingen voor artikels en aanmaningen met openstaand saldo

Betere facturatie via lange beschrijvingen voor artikels.

Voor artikels kan vanaf nu een lange beschrijving opgegeven worden (in verschillende talen). Deze beschrijving is onbeperkt in lengte en kan gebruikt worden bij het afprinten van facturen, creditnota’s of offertes. Pas hiervoor uw layouts aan.

Aanmaningen met openstaand saldo.

Bij het afprinten van een herinneringen voor een bepaalde klant, kan vanaf nu het reeds betaalde bedrag of het nog te betalen bedrag getoond worden (per factuur en/of per klant). Pas hiervoor uw layout(s) voor herinneringen aan. Zo kan u bijvoorbeeld via menu -> “Verwerking” -> “Herinneringen” verschillende facturen selecteren van een bepaalde klant en bij het afprinten kunnen dan de nog te betalen bedragen per factuur getoond worden, alsook het totaal nog te betalen bedrag. Dit alles is echter enkel mogelijk als u de betalingen van uw facturen ingeeft via de knoppen “Afpunten Verkoopfacturen”, “Afpunten Verkoopcreditnota’s”, “Afpunten Aankoopfacturen”, en “Afpunten Aankoopcreditnota’s” van het invoerscherm “Financiële verrichtingen”, en dit enkel als de betalingen gedaan zijn met de nieuwe versie van DekiFinance.

Verwerking van herinneringen.

In het scherm voor herinneringen (menu -> “Verwerking” -> “Herinneringen”) kan nu gefilterd worden op enkel niet-afgeprinte facturen, enkel afgeprinte facturen of beide.

Probleem bij het ingeven van betalingen via “Financiële verrichtingen” is opgelost.

In vorige versie werden sommige facturen niet als betaald (afgepunt) beschouwd na het ingeven van een betaling via “Financiële verrichtingen”. Dit probleem trad enkel op als er meerdere facturen ingegeven waren voor eenzelfde klant met eenzelfde bedrag. Met deze versie is dit probleem automatisch opgelost. U hoeft verder niets te doen. Tip: Ga regelmatig eens naar menu -> “Verwerking” -> “Afpunten klanten” en punt alle facturen af die betaald zijn. In principe hoeft u dit echter niet te doen als u steeds zorgvuldig de betalingen van uw facturen ingeeft via de afpunt knoppen bovenaan in “Financiële verrichtingen”.