Wijzigingen BTW vanaf 1 januari 2010

Vanaf 2010 zijn er enkele wijzigingen in de BTW verplichtingen. U kan de officiële persmededeling op de website van het ministerie van financiën nalezen. Wij geven u hier voor elk van de wijzigingen een woordje bijkomende uitleg.

Elektronische indiening

Enkel de langs elektronische weg verzonden BTW aangiften en listings (Intervat) zullen nog worden toegestaan. In geval van vrijstelling van deze wijze van indiening, zijn enkel nog de door de administratie verstrekte papieren formulieren verzonden naar het scanningscentrum toegestaan.

Klantenlisting

Er moeten geen “nihil”-listings meer ingediend worden. In plaats daarvan moet de administratie van een “nihil”-listing op de hoogte gebracht worden door middel van het aankruisen van een nieuw vakje in de periodieke aangifte van, naargelang het geval, de maand december of het vierde kwartaal. Begin februari 2010 komt er een nieuwe versie van DekiFinance om dit toe te laten.

Periodiciteit van de BTW-aangifte

Als u geen intracommunautaire leveringen van goederen verricht, verandert er voor u niets. Echter, de belastingplichtigen gehouden tot het indienen van kwartaalaangiften die vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen verrichten voor een jaarlijks bedrag van meer dan 400.000 EUR, zullen ertoe gehouden zijn maandelijkse btw-aangiften in te dienen vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin deze drempel werd overschreden. De referentieperiode voor dit bedrag van 400.000 EUR vangt pas aan op 01/01/2010.

BTW-aangifte

Zoals hierboven vermeld wordt er een nieuw aan te kruisen vakje toegevoegd om de administratie op de hoogte te stellen van een eventuele “nihil”-klantenlisting. Gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen zullen hun vrijgestelde handelingen in rooster 00 moeten aangeven. Deze handelingen door gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen dienen echter niet in de klantenlisting opgenomen te worden. Daarom dient er een nieuwe BTW code aangemaakt te worden, welke u als gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige voor desbetreffende handelingen vanaf 01/01/2010 dient te gebruiken. De referentie van deze nieuwe BTW code is “V_GB_00” (verkoop door gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen) en wordt voor u automatisch aangemaakt door DekiFinance versie 2009.2.2 te installeren. Als u diensten levert/ontvangt aan/van een belastingplichtige in aan andere Europese lidstaat, dan dienen deze diensten aangegeven te worden in enkele nieuwe roosters. Voor deze handelingen dienen er nieuwe BTW codes aangemaakt te worden, welke u voor desbetreffende handelingen vanaf 01/01/2010 dient te gebruiken. Bij het leveren van een dienst aan een belastingplichtige in een andere Europese lidstaat gebruikt u dan BTW code “V_ICD_BB” (verkoop intracommunautaire diensten Business to Business) en bij het ontvangen van een dienst BTW code “AD_ICBB_xx” (aankoop diensten intracommunautair Business to Business met BTW percentage xx%). Deze nieuwe BTW codes worden voor u automatisch aangemaakt door DekiFinance versie 2009.2.2 te installeren.

Opgave van de intracommunautaire handelingen

De hierboven vermelde intracommunautaire diensten dienen samen met de intracommunautaire leveringen van goederen aangegeven te worden in de intracommunautaire aangifte. Door middel van de nieuwe BTW codes in DekiFinance wordt dit echter automatisch gedaan.