Versie 2009.2.2 - BTW wijzigingen vanaf 1 januari 2010

BTW wijzigingen vanaf 1 januari 2010.

Deze update is in principe enkel nodig als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, of als u diensten levert/ontvangt aan/van belastingplichtigen uit een Europese lidstaat. Als u niet onder deze voorwaarden valt kan u deze update gewoon negeren en zal u de wijzigingen alsnog meenemen bij een volgende update. Een overzicht en korte uitleg omtrent de BTW wijzigingen vindt u hier.