Versie 2008.3 - Backup en Restore functionaliteit en herinneringen bij opstart

Backup en Restore functionaliteit

Het is nu mogelijk om backups te maken vanuit het programma zelf. U zal bij het afsluiten van het programma ook regelmatig herinnerd worden om backups te maken. De instellingen voor backup herinneringen kan u echter wijzigen naar eigen wens via menu Dossier -> Algemene instellingen.

Herinneringen bij opstart

Indien u wenst kan u herinneringen tonen bij de opstart van het programma (via menu Basis -> Dossier Instellingen -> tabblad herinneringen). Op die manier verstuurt u uw aanmaningen steeds op tijd en volgt u uw betalingen op de voet.

“Splash screen” bij opstart

Bij de opstart van het programma wordt onmiddellijk een initialisatiescherm getoond dat de vooruitgang weergeeft van het opstarten. Bij vorige versies werd hier niets getoond en heeft u zich misschien weleens afgevraagd of het programma nu wel of niet aan het opstarten was. Vanaf nu weet u dus steeds wat er gaande is.

Sneller zoeken

Als u tijdens het invoeren van selectiecriteria in een zoekscherm op enter drukt, zal onmiddellijk de eerste lijn in de zoekresultaten geselecteerd worden.