KashExpert
Facturatie &
Boekhouding
275,- €*
KashExpert
Facturatie
125,- €*
KashExpert
Boekhouding
150,- €*
KashExpert
Free
Gratis
 Koop   Koop   Koop   Koop 
Facturatie Download Download Download Download
Beheer van klanten ok ok ok ok
Beheer van artikels ok ok ok ok
Beheer van facturen en creditnota’s voor verkoop ok ok ok ok
Beheer van betalingen ok ok ok ok
Professioneel afdrukken van verkoopfacturen via volledig personaliseerbare layouts ok ok ok
Beheer van leveranciers ok ok ok
Aanmaak en beheer van facturen en creditnota’s voor aankoop ok ok ok
Abonnementen (wederkerende facturen) ok ok
Extra personaliseerbare velden voor klanten, leveranciers, facturen, … ok ok
Beheer van offertes en prospecten ok ok
Volledige betalingsopvolging met betalingstermijnen en aanmaak van herinneringen ok ok
Professioneel afdrukken van offertes en herinneringen ok ok
Layout van facturen, creditnota’s , offertes en aanmaningen kan u naar wens personaliseren ok ok
Meertalige layouts, met automatische selectie van de taal op basis van de contactgegevens ok ok
Lange artikelbeschrijvingen ok ok
Facturen, creditnota’s , offertes en aanmaningen bewaren in PDF formaat ok ok
Facturen, creditnota’s , offertes en aanmaningen verzenden per email ok ok
Snelle omzetting van offerte naar factuur ok ok
Mailing naar klanten, leveranciers en prospecten ok ok
Boekhouding Download Download Download Download
Volledig conform de Belgische wetgeving ok ok ok ok
Geen Debet/Credit bij facturen, creditnota’s of financiële verrichtingen. KashExpert boekt automatisch juist. ok ok ok
Onbeperkt aantal dagboeken ok ok ok
Speciale BTW-regelingen (6% bouw, Medecontractant, Intracommunautair, Buiten EU, …) zijn standaard voorzien en kunnen aangemaakt worden op maat ok ok ok
Volledig automatische boeking van BTW-verdeling ok ok
BTW aangifte, BTW listing en Intracommunautaire listing ok ok
Elektronische BTW aangifte mogelijk via Intervat ok ok
Afpunten van algemene rekeningen, klanten- en leveranciersrekeningen ok ok
Automatische disconto, intresten, koers- en betalingsverschillen ok ok
Journaalrapporten, resultatenrekeningen, proef- en saldibalansen en grootboekrapporten ok ok
U kan boeken in meerdere boekjaren tegelijk ok ok
Algemeen Download Download Download Download
Installatie in 2 minuten ok ok ok ok
Overzichtelijke handleiding ok ok ok ok
Bediening kan volledig via toetsenbord voor snelle ingave ok ok ok ok
Sneltoetsen voor de meest gebruikte functies ok ok ok ok
Contextgevoelige help ok ok ok ok
Vertrouwde Windows “look and feel” ok ok ok ok
Kan geïnstalleerd worden op elke PC met Windows (ook Windows Vista en Windows 7) ok ok ok ok
Backup functionaliteiten ok ok ok ok
Import van klanten, artikels, leveranciers en prospecten ok ok ok
Export van gegevens naar Excel ok ok ok
Opties en extra’s Download Download Download Download
Multi-Dossier: Tot 3 dossiers 125,- €* 125,- €* 125,- €*
Multi-Dossier: Meer dan 3 dossiers 250,- €* 250,- €* 250,- €*
Multi-gebruiker (netwerk versie) 175,- €* 175,- €* 175,- €*
1 jaar support 20% v/d prijs* 20% v/d prijs* 20% v/d prijs*
 Koop   Koop   Koop   Koop 
* Alle prijzen zijn exclusief BTW